Abdülkadir Geylani Kimdir?

Kimdir ? anilbirgul

Makalemizde sizlere Abdülkadir Geylani kimdir hakkında detaylı olarak bilgiler sunacağız. Henüz çocuk yaşlardayken oldukça farklı bir kişiliğe sahip olan Abdülkadir Geylani hakkında dilerseniz hemen bilgiler sunmaya başlayalım. Abdülkadir Geylani Selçuklu Devleti döneminde yaşamıştır. Bugünkü İran ülkesinin Hazar denizi kıyısında yer alan Geylan eyaletinde 1077 tarihinde dünyaya gelmiştir. Alim ve mutasavvıf olan Abdülkadir Geylani Kadiriyye Tarikatının kurucusudur. Aynı zamanda islam filozofu olan Abdülkadir Geylani henüz çocuk yaştayken babasını kaybetmiştir. Babasının ismi Ebu Salih Musa Zengi Dost olup annesinin ismi ise Fatıma’dır. Annesinin lakabı ise ümm-ül hayr olan Abdülkadir Geylani peygamber torunu Hasan Bin Ali’nin oğlu olan Hasan el Mu’tena’nın oğlu Abdullah el Kamil’in soyundandır. Dolaysıyla Abdülkadir Geylani hem bana tarafından ve hem de anne tarafından peygamber soyundandır.

Baba tarafından peygaber soyundan gelmesi sebebiyle Seyyid ve anne tarafından da peygamber soyundan gelmesi sebebiyle Şerif olan Abdülkadir Geylani babasının vefat etmesinden sonra Bağdat şehrine giderek dönemin en ünlü islam alimlerinden hadis, fıkıh ve tasavvuf alanında eğitim almıştır. Eğitiminden sonra çok genç yaştayken halka vaaz vermeye başlamış öyleki Abdülkadir Geylani’nin vaazını dinlemeye gidenler mescide sığmamış ve bu nedenle çevrede yer alan evler ilave edilerek bu sayede insanların Abdülkadir Geylani’nin vaazlerini dinleme imkanına sahip olmuştur. Halka uzun bir müddet vaaz verdikten sonra Bağdat şehrinin kent harabelerinde yalnız başına uzun yıllar boyunca izdivaca çekilen Abdülkadir Geylani bu süre zarfında islam alimlerinin tabiri ile tasavvuf alanında çilehanesini doldurarak tekrar halka vaaz vermeye başlamıştır. Yaşadığı dönemde hanbeli mezhebinin yavaş yavaş yok olmasını fark eden Abdülkadir Geylani bu sebeple Şafii mezhebinden ayrılarak Hanbeli mezhebine giriş yapmıştır. Bu girişi sayesinde hanbeli mezhebinin hızlı bir şekilde yayılmasına vesile olmuştur.

 

Abdülkadir Geylani’nin Ailesi;

Abdülkadir Geylani çok sayıda erkek ve kız çocuklarına sahip olmuştur. Çocukları vasıtasıyla Kadiriye tarikatının başta İspanya, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Anadolu olmak üzere birçok ülkelerde hızla yayılmıştır. Abdülkadir Geylani’nin torunların Kuzey Afrika’da daha çok Şerif ve Irak, Suriye ve Anadolu bölgesinde ise daha çok Seyyid ve Geylan olarak bilinmektedirler.

 

Abdülkadir Geylani’nin Kişilik Özellikleri Nasıldı?

Abdülkadir Geylani geniş omuzlu ve orta boylu idi.

Saçlarını omuzlarını örtecek kadar uzatırdı.

Şok şık giyinir talebelerinden dahi hiçkimseden hediye kabul etmezdi.

Sesi gür ve oldukça heybetli idi.

Abdülkadir Geylani hakkında birçok rivayetler günümüze kadar ulaşmıştır.

Rivayete göre Abdülkadir Geylani vesilesi ile on binden fazla gayri müslim müslüman olmuştur.

Abdülkadir Geylani’nin menkıbeleri sayılamayacak kadar çoktur.

Dünyaya geldiği ilk günden itibaren başta anne ve babası olmak üzere çevresindeki insanları olağanüstü halleri sayesinde etkilemiştir.

Rivayete göre Abdülkadir Geylani’yi görenler hemen onun tesirine kapılır ve ona karşı olağanüstü bir muhabbet duyarmış bu sebeple Abdülkadir Geylani ”El Baz” yani avını kaçırmayan şahin lakabı ile tanınmıştır.
 

Abdülkadir Geylani’nin Lakapları;

Abdülkadir Geylani’nin pekçok lakapları bulunmaktadır. Abdülkadir Geylani’nin lakapları ise şunlardır;

  • Muhiddin
  • Gavs-ül Azam
  • Kutb-ul Rabbani
  • Sultan-ul Evliya
  • Kutbi-i Azam
  • El- Baz
  • El-Eşhed

 

Abdülkadir Geylani’nin Vefatı;

Abdülkadir Geylani 1166 tarihinde Bağdat eyaletinde vefat etmiştir. Türbesi halen Bağdat eyaletinde bulunmaktadır.

Abdülkadir Geylani’nin hayatı hakkında sizlere detaylı olarak bilgiler sunduktan sonra Abdülkadir Geylani kimdir hakkındaki makalemizi burada tamamlamaktayız.

Sosyal Ağlarda Paylaş

{anilbirgul}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir