Arz ve Talep Esnekliği Nedir ?

Ekonomi anilbirgul

Arz ve talep esnekliği nedir merak edenler cevabı yazıda bulabilirler. Bir iktisat terimi olan esneklik(elastikiyet) fiyatta, talepte ve arzda meydana gelen değişiklikler olarak kısaca anlatılabilir. Alışveriş merkezlerinde sıklıkla karşımıza çıkan fiyat farklılıkları, indirimler bu durumun en güzel örneğidir. Fiyat yükseldikçe, piyasaya arz edilen ürün miktarı yükselir. Aynı şekilde, fiyat yükseldikçe o ürüne olan talep de azalır. Bu iki örnek arzın ve talebin fiyat esnekliğine örnektir.


Talebin Fiyat Esnekliği

Talebin fiyat esnekliği, herhangi bir malın veya hizmetin fiyatının belli bir yüzde oranında düşmesi veya artmasına bağlı olarak, talebin ne oranda artıp azalacağıdır. Aslında, talebin fiyat esnekliği, tüketicilerin malın fiyatındaki değişimlere verdikleri tepkiler, talebin ne denli değişeceğinin göstergesidir. Fiyat ve talep arasındaki ters yönlü bir ilişkiyi ve bu ilişkinin derecesini gösterir. Formülü de şu şekildedir.

 

Bir malın talep edilen miktarındaki % artış (azalış)

εp = —————————————————————————————

 Bu malın kendi fiyatındaki % azalış (artış)

 

{(Q2 – Q1) / Q1} 100

εp = ————————–——-

{(P2 – P1) / P1 } 100

 

(dQ/Q1) 100 dQ P1

εp = ——————– εp = —— . —–-

(dP/P1) 100 dP Q1

 

Arzın Fiyat Esnekliği

Bir malın fiyatındaki değişmenin yüzdelik oranının, arz edilen mal miktarına gösterdiği reaksiyon arzın fiyat esnekliğidir. Arzın ve fiyatın birbiriyle doğru yönlü bir ilişkisi vardır. Yani fiyat yükseldikçe piyasaya arz edilen malın miktarı da artar. Bu ikisi arasındaki oran ise şu formülle bulunur.

 

Bir malın arz edilen miktarındaki % artış (azalış)

εp = —————————————————————————————

 Bu malın kendi fiyatındaki % azalış (artış)

Sosyal Ağlarda Paylaş

{anilbirgul}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir