Başarısız İnsanların Özellikleri ve Bahaneleri

Genel anilbirgul

Başarılı insanların birçok ortak özellikleri bulunabildiği gibi, ayrıca başarısız insanların da birçok ortak özellikleri bulunmaktadır.

Başarısız İnsanlarda Bulunan Başlıca Ortak Özellikler Şunlardır;

 • Kolay Pes Ederler
  Gerek iş ve gerekse de sosyal alanlarda olsun başarısız insanlar genellikle çok çabuk pek etmektedirler. Bu durumun onlarda bulunmasının ana neden ise, özgüven duygusunun başarısız insanlarda eksik olmasıdır. Bu bakımdan başarısız insanlar, yatırım yaparken henüz ilk aşamadayken bekledikleri sonucu elde edememeleri durumunda hemen vazgeçmektedirler.
 • Ön Yargılı Olurlar
  Başarısız insanlarda bulunan başlıca ortak özelliklerden biri de diğer insanlara karşı ön yargılı bir tutum sergilemeleridir. Bu da onları doğal olarak iş hayatında başarısız olmaya itmektedir.
 • Hatalarını Kolay Kolay Kabullenemezler
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de sebep ne olursa olsun hatalarını kolay kolay kabullenememeleridir. Bu bakımdan anlamsız bir inat içerisine girebilmektedirler ve diğer insanlar tarafından yapılan eleştirileri ise dikkate almamayı tercih etmektedirler.
 • Zamanı Kötü Değerlendirirler
  Başarılı insanlar 24 saatlik zaman dilimini oldukça iyi değerlendirmektedirler. Ancak bu güzel eylem başarısız insanlar açısından maalesef geçerlilik teşkil etmemektedir. Başarısız insanlar, genellikle sabahın geç saatlerinde uyanır ve akşam erken saatlerde uyumak için tabiri caizse can atmaktadırlar.
 • İnsanlara Yardım Etmekten Pek Hoşlanmazlar
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de insanlara yardım etmekten pek hoşlanmamalarıdır. Bu eylemi gerçekleştirirken genellikle zorunlu olarak gerçekleştirmektedirler veya yardım ettiği insanlardan bir beklenti içerisinde bulunabilmektedirler.
 • Kendilerini Çok Beğenirler
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de genellikle kendilerini çok beğenmeleridir. Bu da onları doğal olarak başarısız olmaya itmektedir.
 • Ben Merkezli Olurlar
  Başarısız insanların ortak özelliklerinden biri de ben merkezli hareket etmeleri ve genellikle ekip çalışmasından hoşlanmamalarıdır. Bu bakımdan başarısız insanlar, hakkında bilgili olmadığı konularda dahi genellikle ben merkezli olarak hareket etmekte ve çoğu zaman yanılmaktadırlar.
 • Başarılı İnsanları Kınarlar
  Başarısız insanların tümünde olmasa dahi, birçoğunda bulunan özelliklerden biri de başarılı insanları takdir etmek yerine kınamalarıdır. Haset olarak da kabul gören bu eylemlerinde ise içerisinde bulundukları çekememezlik durumunu ise genellikle karşı tarafa hissettirmemeyi tercih etmektedirler.
 • Oldukça Sabırsız Olurlar
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de oldukça sabırsız olmalarıdır. Yatırım yaparken ve günlük diğer eylemleri gerçekleştirirken bilinçsizce hızlı hareket etmekte ve genellikle olumsuz sonuçlar elde etmektedirler.
 • Konfor Bölgelerinden Ayrılmazlar
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de konfor bölgelerinden ayrılmamalarıdır. Bu bakımdan başarısız insanlar, başarılı insanlarda olduğu gibi cesaretlerini kolay kolay toplayamamakta ve içerisinde bulundukları ortamın şartları ne olursa olsun kabullenebilmektedirler.
 • Risk Almaktan Çekinirler
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de risk almaktan çekinmeleridir. Yatırım yaparken ve diğer eylemleri yaparken başkaları tarafından destek almadıkça tek başına karar verme ve hemen girişim yapma gibi eylemleri kolay kolay gerçekleştirememektedirler.
 • Genellikle Negatif Olurlar
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de genellikle hep negatif bir düşünce tarzına sahip olmalarıdır. Yatırım yaparken genellikle henüz ilk aşamadayken ümitsiz olurlar ve kazanamayacakları kanısını taşımaktadırlar. Bu durum da doğal olarak onların başarısız olmasına neden olmaktadır.
 • Sosyalleşemezler
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de sosyalleşememeleridir. Bu bakımdan genellikle işlerini tek başına yapmayı tercih etmekte ve diğer bireylerden çok zorunlu olmadıkça yardım talep etmemektedirler.
 • Anlamsız İnatlaşma İçerisinde Olurlar
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de genellikle anlamsız bir inatlaşma içerisinde bulunmalarıdır. İç dürtüsel bir durum olarak da kabul gören bu olumsuz eylemi ise, daha çok yatırım yaparken gerçekleştirmektedirler.
 • Hayatta Herşeyin Şans Eseri Olduğuna İnanırlar
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de hayatta herşeyin şans eseri olduğu ve doğal olarak da başarılı insanların da başarıyı elde etmelerinin tamamen bir şans veya kısmet olarak görmektedirler. Bu duruma körü körüne inanmaları, onların daha yavaş ve isteksiz hareket etmelerine neden olmaktadır.
 • Düzenli Bir Çalışma Programları Yoktur
  Sizlere başarısız insanların ortak özellikleri nelerdir hakkında düzenli bir çalışma programlarının bulunmadığını belirtmek isteriz. Bu bakımdan başarısız insanlar genellikle 24 saatlik zaman dilimini başarıya ulaşabilmek amacıyla değil de, zamanın geçip gitmesi açısından kullanmayı tercih etmektedirler.
 • Genellikle Umutsuz Olurlar
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de genellikle umutsuz bir tutum içerisinde bulunmalarıdır. Depresyonda olmamalarına rağmen bu olumsuz durumun başarısız insanlarda adeta bir yaşam biçimi halini aldığını da belirtmekte fayda görmekteyiz.
 • Sahte Bir Görünüm Sergilerler
  Başarısız insanların ortak özelliklerinden biri de genellikle dışa dönüklü olarak sahte bir görünüm sergilemeleridir. Yani diğer bir deyişle, başarısız insanlar diğer insanlara karşı kendilerini oldukça başarılı ve zeki olarak gösterebilmektedirler.
 • Kendileri İle Barışık Olmazlar
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de kendileri ile barışık olmamalarıdır. Bu sebeple başarısız insanlar genellikle zorunlu durumlar dışında tebessüm etmekten çekinmektedirler.
 • Bahaneler Üretirler
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de genellikle bahaneler üretmeleridir. Gerçekleştirdikleri tüm eylemlerde başarısız olmaları durumunda kendilerince bahanelerin ardına gizlenmeyi tercih etmektedirler.
 • Kalitesiz Bir Çevrede Yaşamlarını Sürdürürler
  Başarısız insanların ortak özelliklerinden biri de kalitesiz bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleridir. Bu bakımdan başarısız insanların çevrelerinde genellikle onlar gibi başarısız ve olumsuz düşüncelere sahip olan bireyler yer almaktadır.
 • Geleceğe Dair Hayaller Kurmazlar
  Başarısız insanların ortak özelliklerinden biri de geleceğe dair planlar yapmamaları ve hayaller kurmamalarıdır. Bu olumsuz durum sonucunda da sürekli olarak başarısız olabilmektedirler.
 • Deneyimli İnsanlardan Yardım Talep Etmezler
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de deneyimli insanlardan destek talep etmemeleridir. Gerçek anlamda kendilerini küçülmüş olarak görebilmekte ve çok zorunlu olmadıkça başarılı insanlar ile iletişim kurmamakta ve onlardan deneyim talep etmemektedirler.
 • Polemiklerden Hoşlanırlar
  Başarısız insanlarda bulunan ortak özelliklerden biri de polemiklerden oldukça hoşlanmaları ve genellikle insanlar ile anlamsız tartışmalara girebilmeleridir. Bu bakımdan 24 saatlik zaman diliminin önemli kısmında ikili veya çoklu olarak gereksiz tartışmaların içerisine girebilmektedirler.

Yukarıda da görüldüğü üzere başarısız insanların kendilerine özgü olan birçok özellikleri bulunmaktadır. Bu olumsuz özellikleri sayesinde iş ve sosyal alanlarda başarısız olabilmektedirler. Dolaysıyla başarısız insanlar, ilk olarak başarısızlıklarının ana nedenlerini irdelemeli ve gerekirse kişisel gelişim uzmanlarından destek almalıdır. Dolaysıyla başarısız insanların, başarılı olabilmesi açısından öncelikle yukarıdaki olumsuz vasıflardan kurtulmayı tercih etmelidirler.

Sosyal Ağlarda Paylaş

{anilbirgul}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir