Diktatör Nedir?

Nedir ? Anıl Birgül

Günümüzde, en çokta siyasetle içli dışlı olanların siyasi atışmaları sıklıkla gündeme taşınmaktadır. Bu atışmalarda çeşitli lakaplar takılır, ya da biraz daha sivri bir dil ve sert bir üslup kullanılır. Akla gelen sıkça duyulan diktatör de bu atışmalar sırasında duyulanlardan bir tanesidir. Peki diktatör nedir? Sözlükte geçen anlamı, bütün siyasal yetkileri kendinde toplayan kişi ve zorba olarak geçmektedir. Fakat siyasi bilimde bir deyim vardır, ‘’güç insanı kötü yapar, mutlak güç mutlak kötü yapar’’ deyiminden yola çıkıldığında diktatörlük bu anlayış bakışı ile değerlendirilir. Diktatör kelimesinin kökeni Fransızcadan gelmektedir. Diktatörlük ise devletin kişi ve gruplarını kendisi tarafından mutlak denetimi altına aldığı yönetim biçimidir. Diktatörlükte her şey koşulsuz şartsız devlete aittir ve devleti yöneten kişi kutsallaştırılmış lideri var olarak kabul görmüştür.

Diktatörlük Nasıl Bir Yönetimi Kapsar?

  • Yöneticiyi veya yöneticilerin eylemlerinden kaynaklı sorguya çekecektir, sorumlu tutacak veya işten uzaklaşmasını bir yasa ile sağlayacaktır.
  • Otoritenin gücü üstünde başka bir güç yoktur, bu gücün sınırsız olmasıdır.
  • Önceden çıkmış yasalara aykırı yüce bir otorite kazanması.
  • Normal görevde devir teslim şartı ve sürede sınırlama yapmazlar.
  • Otoriteyi yalnızca bir grubun yararı için kullanırlar.
  • Yasama, yürütme ve yargıya gücünü tek bir elde toplar.
  • Salt korku yüzünden itaat şarttır.
  • Terör uygulamalarına göz yumabilir.
  • Kutsaldır, asla yanılmayan ve daima güç sahibi liderdir ve bu şekilde yönetimi idame ettirir.

Diktatörlük Harekâtı

Diktatörlük, toplumun her kesimi tarafından benimsenmiş, yasaya ve nizama uygun tesis edilmez güç ile geçiren kişi diktatördür. Gücün ve iktidarın toplumcumca el değiştirmesi kabul görmüş, bir kurala bağlı olmadığını güdü ile kişinin potansiyel rakipleri sürekli tehdit altındadır. Diktatörler her türlü potansiyel tehdidi engellemek için büyük bir çoğunluk zorba ve zalim olmak zorunda kalmaktadır. Diktatörler asla emekli olmazlar, iktidara gelişi ve gidişi kanlı ve sansasyonel olur. Bir diktatörün hazin sonu ya darağacında asılmak, ya suikast ya da hapishanedir. Bu yüzden diktatörlerin iktidarlarını koruma çabaları zalimce olur.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Anıl Birgül {Anıl Birgül}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir