Dünya’nın Yok Olması Nasıl Engellenir ?

Gündem anilbirgul

İnsanlar Dünya’nın geleceğinden sorumlu olduklarını kabul etmeye başlamışlardır. Önemli çevre sorunları anlaşılmıştır ve çözüm yollan araştırılmaktadır. Burada da, gezegenimizi korumak için atılacak olumlu adımlar sıralanmaktadır; ancak bu konuda hâlâ çok geri olduğumuz söylenebilir.


NÜFUS ARTIŞINI SINIRLANDIRMAK

Dünya’nın tükenmekte olan kaynaklarının kurtarılması için alınması gereken en önemli önlemlerden biri nüfus artış hızını düşürmektir. Başlıca yöntemler, aile planlaması ve yaşama standartlarının yükseltilmesidir. Birçok ülkede gelir kaynağını arttırmanın temel yolu büyük ailedir. Hindistan’da aile planlaması çalışmaları 1983-1993 arasında doğum oranının %66 düşmesini sağlamıştır.

EKOTURİZM’İN GELİŞTİRİLMESİ

Çevre için yararlı olan turizme ekoturizm denilmektedir. Sözgelimi turizmden kazanılan gelir ulusal park yapımına ve yönetimine harcanabilir. ABD orman işletmesi tarafından hazırlanmış bir rapora göre, kampçılık gibi orman etkinliklerinden elde edilecek gelir, kereste satışının sağlayacağının iki katı kadardır.

KENTLERDE HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMA

Özel araçların ortak kullanımı, toplu taşıma araçlarından yararlanma, bisiklet ve yürüyüşe ağırlık verme, araç sayısını azaltacak önlemlerdir. Katalitik dönüştürücüler araçların yarattığı kirliliği azaltırlar. Bilgisayar ağları gibi yeni teknolojiden yararlanarak evlerde çalışma da, işyerlerine gitme gereksinimi bir ölçüde ortadan kaldırarak, yollardaki araç sayesini azaltacaktır.

ÇÖLLEŞMEYİ DURDURMA

Taraçaları düzenleme gibi tarımsal yöntemler, çölleşmeyi ve tarıma elverişli toprak yitimini önleyebilir. Çin’de, genişleyen çölü durdurmak için, ağaçlardan oluşan bir “büyük yeşil duvar” yetiştirilmiştir. Somali’de de, çölleşmeye karşı büyük bir proje başlatılmış ve yakıt olarak ağaç kesimi yasaklanmıştır.

HABİTATLARIN VE TÜRLERİN KORUNMASI

Habitatların ve içlerinde yaşayan türlerin korunması için, bütün dünyayı kapsayan projeler başlatılmıştır. Bunlar arasında, ulusal parkların ve başka koruma alanlarının kurulması da bulunmaktadır. Günümüzde, karaların 11,5’ınden çoğu koruma altına alınmış durumdadır. CITES (Tükenme Tehlikesi Akındaki Türlerin Uluslararası Ticareti Anlaşması) 112 ülke tarafından imzalanmıştır ve soyu tükenmek üzere olan bitki ve hayvan türlerinin yanı sıra, post ve fildişi gibi ürünlerin de ticaretinin engellenmesini amaçlamaktadır.

KİRLİLİĞİN AZALTILMASI

Birçok ülkede, asıl yağmurlarının ve küresel ısınmanın önlenmesi için, havaya atılan kükürt dioksıt miktarı azaltılmaya çalışılmaktadır. AT, fosil yakıtlı enerji santrallerinin, 2003 yılına kadar kükürt dioksit atıklarını %60 oranında azaltması kararı almıştır. Zehirli atıkların işlenmesi konusunda da araştırmalar yapılmaktadır. Denizlere karışan kimyasal maddeler ve atıklar için uluslararası anlaşmalar geliştirilmiştir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI

Fosil yakıtlar zamanla tükeneceklerdir .Ancak günümüzde, kirliliğe ve küresel ısınmaya yol açan  etmenler arasında yer almaktadırlar. Bu nedenle, hem daha temiz, hem de yenilenebilir enerji kaynakları bulunmaya çalışılmaktadır. Rüzgâr, dalga, güneş ve gelgit enerjileri bunların başlıcalarıdır. Norveç ve Brezilya gibi bazı ülkeler, şimdiden, enerjilerinin yarıdan fazlasını yenilenebilir kaynaklardan sağlamaktadırlar.

YAKIT OLARAK ODUN KULLANIMINI AZALTMA

Yakıt elde etmek için ağaçların kesildiği bölgelerde ormanlar yok olmaktadır. Bu uygulamadan etkilenmiş ülkelerde, daha verimli yöntemler tanıtılmaya çalışılmaktadır. Sözgelimi, tüketilen enerjinin %75’inin odundan elde edildiği Kenya’da, ISO (KK) mangal kömürü sobası dağıtılmıştır.

YAĞMUR ORMANLARININ KORUNMASI

Yağmur ormanlarının geriye kalanlarının korunması için pek çok girişimde bulunulmuştur. Dış borçlara karşılık onun alanının korunması bile görüşülmüştür. Öte yandan, ormana zarar vermeyen, kauçuk toplama gibi uygulamalar ile baharat, bambu, kuruyemiş ve ilaç hammaddelerinin ticareti desteklenmektedir. Bu ürünlerin de en az kereste kadar değerli olduğu kuşkusuzdur.

Çevreye Yararlı Olma Yolları

– Yeniden işlenmiş kâğıt kullanın.
– Cam şişe ve kavanozların, teneke kutuların ve kâğıtların yeniden kullanılmasını sağlayın.
– Maun gibi tropikal orman ağaçlarından yapılmış eşya almamaya çalışın.
– Her olanak bulduğunuzda, özel araç yerine, toplu taşıma araçlarından yararlanın, bisikletle ya da yürüyerek gidin.
– Kullanmadığınız lambaları ve öbür elektrikli aygıtları kapatın.
– Eski buzdolaplarınızı atmadan önce kloroflüorokarbonun gerekli biçimde çıkarılmasını sağlayın.
– Bahçenizde, sebze artıkları ve kum yapraklar gibi doğal maddelerden hazırlayacağınız gübreyi kullanın.
– Yunan ampullerinizin yerine, enerji tasarrufu sağlayan flüoresan lambaları takın.

Sosyal Ağlarda Paylaş

{anilbirgul}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir