Kinetik Enerji Nedir?

Nedir ? Anıl Birgül

Enerji konusunu tanımladıktan sonra kinetik enerjinin tanımı daha iyi anlaşılması açısından, öncelikle enerji hakkında bilgilendirme yapılır ise; enerji yapılan tüm tanımlarda cisimlerin iş yapabilme yeteneği olarak özetlenir. Skaler büyüklüktür. Enerji kaybolmaz ancak başka bir enerji çeşidine dönüşür. Enerji türleri farklı olabilmektedir. Bilinen 8 tür enerji çeşidi vardır. potansiyel enerji, ısı enerjisi, elektrik enerjisi, ışık enerjisi, ses enerjisi, nükleer enerji, kimyasal enerji ile birlikte konumuz olan kinetik enerji. Kinetik enerji nedir? konusunu örnekler ile açıklar isek, bu 8 enerji çeşidinden biri olan kinetik enerji, fen bilimleri içerisinde fizik bölümü çalışma bölümlerinden olan ilk olarak 2. dönem orta eğitim sisteminde yer alarak uzun yıllar eğitim materyallerinde yer almaktadır. Özellikle bu konuda Albert Eintein bulmuş olduğu formül kinetik enerji hesaplamalarında halen kullanılmaktadır. Bu formül kısaca E=mc’2 olarak tanımlanır.

Kinetik Enerji ve Örneklendirme

Hareket eden şeyin ortaya çıkarmış olduğu enerji olarak tanımlanır. Bu enerji molekül olarak en ufak yapıda da kendini gösterir gezegenlerdeki hareketlilikte de görülür. Hareket eden her şeyin kendine özgü bir kinetik enerjisi vardır. Kinetik enerji hızının karesi ile doğru orantılıdır. Hız arttıkça kinetik enerji de o oranda misli artar. Kinetik enerji hızın karesi ile artış gösterir. Durgun olan potansiyel enerji harekete geçtiği andan itibaren kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerji juole ile tanımlanır.

Kinetik enerjide kütle önemlidir. Kütle farklılaştıkça enerji de farklılaşır. Bildik bir örnek verilirse aynı güzergâhta olan kamyon ve otomobilin kütleleri farklı olduğundan kinetik enerjileri de farklı olur. Küçük kütleli arabanın kamyon ile çarpışmasında otomobil daha çok zarar görür kinetik enerji ile açıklar isek hızı çok olan daha etkili ve güçlüdür. Kinetik enerji pozitiftir. Enerjiler farklı enerjilere dönüşebilir ki bir örnek ile açıklanırsa; Hidro elektrik santralleri elektrik enerjisi üretirler. Ancak bu enerjiye dönüşene kadar öncelikle suyun akışkanlığı bir hareketlilik sergilediği için öncelikle kinetik enerji durumundadır. Daha sonra hareket enerjisine çeşitli araçlar desteği ile dönüştükten sonra en son elektrik enerjisine dönüşür.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Anıl Birgül {Anıl Birgül}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir